Föreläsning på finska i brasrummet

Finskspråkig föreläsning: ”Ikääntyvien hyvä ravitsemus toimintakyvyn ylläpitäjänä”.

Kort stoljumppa efteråt.

Datum

okt 06 2023
Förfallet

Tid

13:00 - 14:00