Vi arbetar för seniorernas bästa. Vårt mål är att ge de bästa förutsättningarna för ett tryggt och aktivt åldrande. Vi erbjuder gemenskap och förebyggande aktiviteter för både yngre och äldre seniorer.

Alina Rasmus, verksamhetschef

Föreningen

“Leva tills jag dör”

Föreningen Gamlakarleby Åldringsvänner r.f. är en ideell föreningen som upprätthåller Seniorcentret Pettersborg. Föreningen är grundad år 1961 och vårt syfte är att fortsättningsvis trygga ett gott liv för seniorer.

Styrelsen

Ordförande: Wilhelmina Kangas
Vice ordförande: Robert Åström

Katarina Jansson
Harri Joensuu
Birgitta Lehtinen
Maria Backman-Björkqvist (suppleant)
Barbro Kivimäki (suppleant)

Bli medlem!

Genom att bli vår medlem är du med och stödjer det värdefulla arbete vi gör för seniorernas bästa.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Frivillig verksamhet

Är du intresserad av att jobba som frivillig hos oss? Alla behövs och dina uppgifter kan skräddarsys enligt dina förmågor och intressen.

Vad kan man göra som frivillig?

Du kan t.ex. spela och sjunga, läsa, spela pidro, promenera eller föreläsa eller berätta om något intressant i våra grupper.

Ta kontakt om du är intresserad av frivillig verksamhet eller ifall du känner någon senior som önskar mera aktiviteter i vardagen med hjälp av frivilliga.

Pettersborgs historia

Hur och varför bildades Gamlakarleby Åldringsvänner r.f.?

Allting börjande med att Gamlakarleby svenska Skyddskår vid dess tvångsupplösning efter kriget på Stalins order 1944 donerade en tomt jämte fastighet till Vasa distriktet av Finlands Röda Kors. Fastigheten donerades 1957 efter långa förhandlingar av Vasa distriktet till Gamlakarleby svenska Röda Kors avdelning med det förbehållet att på tomten skulle byggas ett pensionärshem. Det ursprungliga förslaget till detta gjordes av generalsekreterare Kaj Warras vid Finlands Röda Kors. Tomten vid Storgatan visade sig olämplig för ett åldringshem, varför ett tomtbyte med staden verkställdes och Röda Kors avdelningen fick den nuvarande tomten på Folkskolegatan 17 där Servicecentret Petterborg idag står. Således utan Skyddskårens donation och utan Warras krav på ett åldringshem skulle Röda Kors Gården, som den då hette, kanske aldrig ha byggts.

Således utan Skyddskårens donation och utan Warras krav på ett åldringshem skulle Röda Kors Gården, som den då hette, kanske aldrig ha byggts.

För att kunna förverkliga sina planer beträffande ett pensionärshem bildades Gamlakarleby Åldringsvänner i december 1961 då inregistreringen i föreningsregistret ägde rum. Stiftande medlemmar var dr C-M Nordman ekonomirådet Carl-Bruno Svartbäck och vicehäradshövdning K-E Andrson. Fru Lea Slotte representerade Gamlakarleby svenska Röda Kors avdelning. Gamlakarleby Åldringsvänner r.f. är en ideell förening som har som uppgift att söka trygga den sociala vården av åldringar.

Med dr Carl-Magnus Nordman i spetsen och med dåvarande styrelse gick man med liv och lust in för planerandet och 1962 påbörjades byggandet av den så kallade Röda Kors gården, som 1964 kunde invigas. Huset ansågs vara mycket modernt, även på nationell nivå visades stort intresse för huset och de första hyresgästerna flyttade in hösten -64. Nya penisonärshemmet s.k. Röda Kors Gården var avsett för dels friska åldringar som här fick helpension (17 rum) och dels för personer som behövde en viss service men annars kunde sköta sig själva (16 rum). Dessutom fanns 100 km² för sysselsättningsterapi och rehabilitering vilket var ett led i ett nytt tänkande. ”Man skulle hjälpa och stöda utgående från vars och ens individuella behov i en hemliknande miljö” sades vid starten i en programförklaring. År 1966 blev föreningen medlem i Centralförbundet för De gamlas väl/Vanhusten Keskusliitto ry. Centralförbundet har varit till stor hjälp under alla och och vi vill speciellt tacka förbundet. Sedan samma år understödde staden föreningen årligen i dess verksamhet.

”Man skulle hjälpa och stöda utgående från vars och ens individuella behov i en hemliknande miljö” sades vid starten i en programförklaring.

Dr Nordman fungerade som ordförande i 21 år och avgick 1982, efterträddes av Per Hellström som verkade som ordförande ända till 1992 då Stig Rosengård tog vid. År 1983 kom VALTAVA lagen och då blev det ett beslut om att Gamlakarleby Åldringsvänner skall driva ett servicehus. Röda Kors gården kom med i det s.k. Vasara projektet på förslag av nya verksamhetsledaren Birgitta Kangas 1987. Hon förnyade åldringsvården, införde egenvårdar system, intervallplatser och hemvårdsservice. År 2017 tar Alina Rasmus över som verksamhetsledare.

Dr C.M Nordman var eldsjälen och intiativtagaren till många saker och dessutom var han en generös donator och han gjorde tillsammans med sin hustru, apotekaren Millan Nordman en donation som idag bildar Nordmans fond.

Historien bakom namnet Pettersborg

I början av 1800-talet hette stadens borgmästare Henrik Per ”Petter” Winge som hade en potatisåker på denna plats där servicecentret står idag. Tiderna var svåra så att borgmästarn måste ha en egen potatisåker och den var omgärdad av en stengärdsgård som var så hög att det hela såg ut som en borg och folkhumorn kallade stället ”Pettersborg”. Så husets namn har stark historisk bakgrund. Föreningen beslöt enhälligt i augusti 1991 att husets namn i fortsättningen skulle vara Pettersborg.

Tiderna var svåra så att borgmästarn måste ha en egen potatisåker och den var omgärdad av en stengärdsgård som var så hög att det hela såg ut som en borg och folkhumorn kallade stället ”Pettersborg”.

Text av Gamlakarleby Åldringsvänner r.f. f.d. ordförande Stig Rosengård