KONDITIONSSALSGRUPPEN sommaren 2018

Konditionssalsgruppen börjar torsdagen 31.5.2018 kl. 10:00-11:00. Välkommen med!

Anmälningar tel. 040 1304 624

background