Korttids – och dagrehablilitering

WP_20140428_11_18_13_Pro

har som målsättning att upprätthålla och utveckla klientens funktionsförmåga.

Korttids- och dagrehabilitering är avsedd för seniorer med begränsat behov av vård, omsorg och hjälp. Målet är att upprätthålla och utveckla funktionsförmågan, så att klienten kan fortsätta att bo hemma.

Under korttidsrehabiliteringen finns det möjlighet att göra en utvärdering av de individuella resurserna och behovet av service. Korttidsrehabiliteringens längd kan variera från en vecka till flera månader.

Mera information tel. 06 8328 150 må-fre kl. 9-14

 

 

background