Aktiviteter -och frivilligverksamhet

bingo

 

Vi ordnar mångsidig gruppverksamhet för seniorer både på finska och svenska. Både för de som bor vid servicecentret och de som bor hemma är välkomna med i aktiviteterna. 

AKTIVITETER FÖR SENIORER :

Dagverksamhet (Måndagsklubben och Fredagsklubben) för seniorer som behöver ledd verksamhet för att stöda och upprätthålla minnesresurser och funktionsförmåga.

Tisdagsklubben erbjuder aktiverande samvaro

Konditionssalsträning vi upprätthåller den fysiska konditionen

Stolgymnastik, vi gymnastiserar sittande ledd

Läscirkel, diskussioner kring litteratur under ledning av frivilliga

Sångstund, vi sjunger kända sånger och delar de minnen och känslor de väcker

 

Frivillig verksamhet

Vi erbjuder möjligheter att delta i frivilligverksamhet med seniorer för kortare eller längre periorder, samt stöd och skolning för personer som är frivilliga.

Ta kontakt om du är intresserad av frivillig verksamhet eller ifall du känner någon senior som önskar mera aktiviteter i vardagen med hjälp av frivilliga.

Förfrågningar och anmälningar tel. 0449748532

background