Aktiviteter -och frivilligverksamhet

bingo

 

Vi ordnar mångsidig gruppverksamhet för seniorer både på finska och svenska. Både de som bor vid servicecenter och de som bor hemma är välkomna med i aktiviteterna. 

AKTIVITETER OCH VARDAGSHÄLSA FÖR SENIORER OCH FRIVILLIGARBETARE:

Dagverksamhet (Måndagsklubben och Fredagsklubben) för seniorer som behöver ledd verksamhet för att stöda och upprätthålla minnesresurser och funktionsförmåga.

Tisdagsklubben erbjuder aktiverande samvaro

HUR-konditionssalsträning, cirkelträning  ledd av  fysioterapeut.

Konditionssalsträning för personer med minnesjukdomar

Stolgymnastik, vi gymnastiserar sittande ledd av fysioterapeut.

Verkstäder, lätta handarbeten av återvinningsmaterial med aktivitetshandledare.

Läscirkel, diskussioner kring litteratur under ledning av frivilliga.

Sångstund, vi sjunger kända sånger och delar de minnen och känslor de väcker

 

Frivillig verksamhet

Vi erbjuder möjligheter att delta i frivilligverksamhet med seniorer för kortare eller längre periorder, samt stöd och skolning för personer som är frivilliga.

Ta kontakt om du är intresserad av frivillig verksamhet eller ifall du känner någon senior som önskar mera aktiviteter i vardagen med hjälp av frivilliga.

Förfrågningar och anmälningar tel. 040 1304 624

background